RSPO i REACH

 • Labor_klBadania w jednym z najnowocześniejszych laboratoriów świec na świecie.
 • Certyfikat dla oleju palmowego

  RSPO Zertifikat 1106136Od 2010 r. jesteśmy członkiem organizacji RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil – Porozumienie dla zrównoważonej produkcji oleju palmowego). Od 2013 r. nasz największy zakład produkcyjny posiada – po spełnieniu surowych kryteriów – certyfikat „Segregated”. Tym samym jesteśmy pierwszym producentem świec na całym świecie, który ma taki certyfikat.

  W modelu handlu typu Segregated olej palmowy z plantacji certyfikowanych oddzielany jest od zwykłego oleju. Do końca rafinowania każda transakcja z certyfikowanym przez RSPO olejem palmowym jest monitorowana przez sieć UTZ-Certified. Można zatem prześledzić pochodzenie oleju palmowego wstecz aż do certyfikowanych plantacji. Sprowadzony z rafinerii rozdzielony strumień produktu jest sprawdzany przez niezależną jednostkę certyfikującą.

  Daje nam to możliwość łączenia przyszłościowych technologii z klasycznymi metodami produkcji i pójścia o krok dalej w stronę uniezależnienia się od paliw kopalnych dzięki alternatywnym komponentom surowcowym.

  Przepisy europejskie wg REACH

  Na podstawie działań wyznaczonych przez UE w ramach rozporządzenia REACH zarejestrowaliśmy w odpowiednim urzędzie (ECHA) w Helsinkach surowce stosowane przez nas w produkcji – parafinę i wosk palmowy.

  Ponadto w produkcji świec nie stosujemy żadnych substancji, które znajdują się na aktualnej liście Substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (SVHC), a od naszych poddostawców zażądaliśmy pisemnych oświadczeń zobowiązujących, z których wynika, że dostawcy ci spełniają warunki rozporządzenia REACH, nie stosują tzw. substancji niebezpiecznych z listy SVHC i ponadto zobowiązują się do bieżącego śledzenia aktualizacji tej listy.