Znak jakości RAL

 • RAL-SiegelBezpieczeństwo potwierdzone na piśmie: „Gütezeichen KERZEN” („Znak jakości ŚWIECE”) to chroniony prawnie znak jakości RAL. Stowarzyszenie „RAL Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e. V.” („RAL Niemiecki Instytut Jakości i Oznaczeń”) odpowiada w Niemczech za nadzór nad prawidłowym stosowaniem znaków jakości. Znak „Gütezeichen KERZEN” istnieje od sierpnia 1997 r. i jest przyznawany wyłącznie przez Gütegemeinschaft Kerzen e. V. (Stowarzyszenie ds. Jakości Świec), do którego członków-założycieli należy nasza firma.

  Jakim produktom przysługuje znak jakości?

  Producent może oznaczyć produkt znakiem jakości tylko wtedy, gdy produkt pomyślnie przejdzie badanie kontrolne. Kryteria badania są konkretne, obiektywne i precyzyjnie zdefiniowane. W celu trwałego zapewnienia poziomu jakości producent zobowiązuje się ponadto do regularnego nadzorowania swoich produktów.

  Znaczenie znaku jakości


  Doskonałe zachowanie po wystawieniu na działanie ognia dzięki:

  • surowcom o chronionej jakości
  • kontroli wszystkich składników
  • testowanemu spalaniu

  Dla zdrowia wszystkich konsumentów!

 • Świece ze znakiem jakości RAL wyróżnia

  • optymalne zachowanie po wystawieniu na działanie ognia;
  • zminimalizowane kapanie i wysokiej jakości knot, wolny od zanieczyszczeń;
  • niska emisja dymu podczas palenia;
  • mniejsze obciążenie dla dróg oddechowych, mniejsze osadzanie się sadzy przy stosowaniu sprawdzonych świeczek do podgrzewaczy;
  • przestrzeganie zdrowotnych i środowiskowych wartości granicznych dla wszystkich składników, zwłaszcza parafiny, knota, barwnika i lakieru;
  • brak szkodliwości dla zdrowia przy używaniu produktów zgodnie z przeznaczeniem;
  • zminimalizowane zjawisko niepełnego wygaszenia;
  • dobrany knot;
  • gwarantowany czas palenia przy użyciu zgodnym z przeznaczeniem;
  • spełnianie wymagań rozporządzenia REACH


Badanie RAL odbywa się w trzech etapach

 • 1. Kontrola wstępna

  Świece podlegające kontroli pobierane są z bieżącej produkcji. Kontroli podlega czas palenia się świecy i zachowanie pod wpływem ognia, analizowane są surowce. Emisja siarki i innych substancji nie może przekraczać surowych wytycznych, przy czym zawartość metali ciężkich musi mieścić się znacznie poniżej normy europejskiej EN 71 obowiązującej dla zabawek. Kontrolę przeprowadza firma DEKRA Umwelt GmbH.

 • 2. Nadzór własny

  Producent musi nieustannie nadzorować produkcję, przestrzegać kryteriów ustanowionych podczas kontroli wstępnej oraz dokumentować i archiwizować szczegółowe wyniki.

 • 3. Nadzór niezależny od producenta

  Raz w roku zakład produkcyjny poddawany jest inspekcji niezależnego rzeczoznawcy. Kontroli podlega kompletność dokumentacji i bieżąca produkcja, pobierane są próbki. Są one testowane przez jednostkę kontrolną DEKRA w takim samym zakresie jak podczas kontroli wstępnej. Jeśli się okaże, że producent naruszył przepisy dotyczące kontroli, znak jakości może mu zostać odebrany.