Wskazówki dotyczące palenia świec

 • Zapraszamy do obejrzenia naszego krótkiego filmu!


  Zrobiliśmy krótki film z najważniejszych wskazówek do spalania świec dla Ciebie. Masz oglądania zabawy!

  Eine brennende Kerze nie ohne Aufsicht lassen Die Kerze außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren brennen lassen Immer mindestens 10 cm zwischen den brennenden Kerzen belassen Die Kerze nicht auf oder in der Nähe von entflammbaren Gegenständen brennen lassen Kerzen nicht in Zugluft stellen Kerzen nicht in die Nähe von Wärmequellen stellen Kerzen senkrecht aufstellen Den Docht vor dem Anzünden auf eine Länge von etwa 1 cm kürzen Immer die Flamme ersticken. Nicht ausblasen Immer einen Kerzenhalter benutzen Das geschmolzene Wachs frei von Streichhölzern und anderen Verunreinigungen halten, um das Entflammen zu vermeiden Eine brennende Kerze nicht bewegen Teelichte nur in Behältern und Wärmestövchen mit ausreichender Luftzufuhr verwenden Einen geeigneten Behälter verwenden, da sich diese Kerzen beim Brennen verflüssigen Nie eine Flüssigkeit zum Löschen verwenden

  Sie haben eine Frage zu unseren Produkten oder zu diesen Sicherheitshinweisen? Bitte rufen Sie uns an oder schicken Sie uns eine Email.

  Osoby do kontaktu

 • Ze względu na nastrojowe światło świecy czasami łatwo zapomnieć, że płomień świecy jest otwartym źródłem ognia. Ze świecami należy postępować bardzo ostrożnie, stawiać je w bezpiecznym i stabilnym miejscu, a przede wszystkimi nigdy nie można pozostawiać ich bez nadzoru. Przestrzegając poniższych wskazówek dotyczących palenia świec, będzie można swobodnie oddać się przyjemności z korzystania z naszych produktów.

  1. Nigdy nie pozostawiać płonącej świecy bez nadzoru.
  2. Płonącą świecę trzymać w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt.
  3. Zawsze zostawiać co najmniej 10 cm odstępu między płonącymi świecami.
  4. Nie stawiać płonącej świecy na łatwopalnych przedmiotach lub w ich pobliżu.
  5. Nie stawiać świec w przeciągu.
  6. Nie stawiać świec w pobliżu źródeł ciepła.
  7. Stawiać świece pionowo.
  8. Przed podpaleniem knot skrócić na długość około 1 cm.
  9. Zawsze tłumić ogień. Nie zdmuchiwać.
  10. Zawsze używać świecznika.
  11. Nie zanieczyszczać stopionego wosku zapałkami i innymi przedmiotami, aby zapobiec zapłonowi.
  12. Nie poruszać płonącą świecą.
  13. Świeczki do podgrzewaczy stosować wyłącznie w pojemnikach i podgrzewaczach z dostatecznym dopływem powietrza.
  14. Używać odpowiedniego pojemnika, ponieważ świeczki te podczas palenia się przechodzą w stan ciekły.
  15. Do gaszenia nigdy nie stosować płynów.

 • Świeca dymi, dlaczego?

  Przyczyny mogą być różne, najczęściej jednak knot jest po prostu za długi. W takim przypadku należy zgasić świecę, zanurzając knot w płynnym wosku, i ponownie go wyprostować. Skrócić knot na długość około 1 cm. Zdarza się również, że knot się zapycha, np. ułamanymi kawałkami zapałek lub innymi zanieczyszczeniami. Wtedy z reguły na jego końcu tworzy się zgrubienie. W takim przypadku również należy ostrożnie skrócić knot, obcinając zgrubienie.

 • Migoczący płomień – co zrobić?

  Migoczący płomień świecy powstaje z reguły z powodu zbyt głębokiego wytopienia się świecy. Jeśli świeca ma krawędź o wysokości ponad 1 cm, należy ją zgasić, zanurzając knot w płynnym wosku, i ponownie wyprostować knot. Następnie obciąć nożem wystającą krawędź z wosku – należy przy tym zachować dużą OSTROŻNOŚĆ, ponieważ płynny wosk jest bardzo gorący i może spowodować oparzenia. Obciąć krawędź na tyle, aby pozostała część zatrzymała płynny wosk.

 • Ze świecy wycieka wosk!

  W tym przypadku prawie zawsze przyczyną jest przeciąg: płomień świecy powinien palić się spokojnie. Nawet przy lekkim przeciągu płomień zaczyna tańczyć. Wytopione zagłębienie powiększa się wtedy ponad miarę, aż wreszcie krawędź nie może utrzymać płynnego wosku i wosk wypływa. Przyczyną wyciekania wosku ze świecy mogą być również za małe i za wąskie naczynia. Naczynie odbija wysoką temperaturę płomienia i świeca ogrzewa się również z zewnątrz – w tym przypadku krawędź świecy również nie może dłużej utrzymać płynnego wosku.