Mueller Fabryka Świec Spółka Akcyjna
Biały Bór 211, 86-302 Grudziądz

Adres do korespodencji:
Mueller Fabryka Świec S.A.
Biały Bór 211, 86-302 Grudziądz

Phone: + 48 56 45 14 500
Email: biuro@mueller-swiece.pl

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
nr KRS: 0000130545

Numer identyfikacji podatkowej
NIP: 9671146988

Wysokość kapitału zakładowej i kapitału wpłaconego
4 800 000,00 ZŁ

Reprezentowany przez Zarząd:
Zygmunt Szczepaniak, Robert Spychała, Cyprien Bonnet

Powiadomienie o odpowiedzialności

Nasza strona internetowa zawiera hiperłącza do innych stron internetowych. Wyrokiem z dnia 12 maja 1998 r. (AZ 312 0 85/98) sąd okręgowy w Hamburgu zdecydował, że w razie potrzeby użytkownik musi być odpowiedzialny za treść połączonej strony, umieszczając link.

Niniejszym wyraźnie dystansujemy się od wszystkich treści na wszystkich połączonych zewnętrznych stronach i nie przyjmujemy tych treści jako własnych. Niniejsza deklaracja dotyczy wszystkich linków na naszej stronie internetowej. W żadnym wypadku nie ponosimy odpowiedzialności za treść stron internetowych, które nas dotyczą. Nie jesteśmy również w stanie zidentyfikować ani zweryfikować odniesień do nas.

Nie mamy również wpływu na to, w jaki sposób informacje tu przedstawione są wykorzystywane, przekazywane lub zmieniane przez użytkownika i dlatego nie możemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, utracone korzyści lub inne pośrednie lub bezpośrednie konsekwencje wynikające z korzystania z informacji tu zawartych stają się .

Polityka prywatności

Tutaj znajdziesz naszą Polityka prywatności

Mueller Fabryka Świec S.A.
ul. Janowiecka 12, 85-376 Bydgoszcz

Adres do korespodencji:
Mueller Fabryka Świec S.A.
Biały Bór 211, 86-302 Grudziądz

Phone: + 48 56 45 14 500
Email: biuro@mueller-swiece.pl

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy
KRS: 0000130545

NIP: 9671146988

Reprezentowany przez Zarząd:
Thomas Müller, Stefan Müller

Powiadomienie o odpowiedzialności

Nasza strona internetowa zawiera hiperłącza do innych stron internetowych. Wyrokiem z dnia 12 maja 1998 r. (AZ 312 0 85/98) sąd okręgowy w Hamburgu zdecydował, że w razie potrzeby użytkownik musi być odpowiedzialny za treść połączonej strony, umieszczając link.

Niniejszym wyraźnie dystansujemy się od wszystkich treści na wszystkich połączonych zewnętrznych stronach i nie przyjmujemy tych treści jako własnych. Niniejsza deklaracja dotyczy wszystkich linków na naszej stronie internetowej. W żadnym wypadku nie ponosimy odpowiedzialności za treść stron internetowych, które nas dotyczą. Nie jesteśmy również w stanie zidentyfikować ani zweryfikować odniesień do nas.

Nie mamy również wpływu na to, w jaki sposób informacje tu przedstawione są wykorzystywane, przekazywane lub zmieniane przez użytkownika i dlatego nie możemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, utracone korzyści lub inne pośrednie lub bezpośrednie konsekwencje wynikające z korzystania z informacji tu zawartych stają się .

Polityka prywatności

Tutaj znajdziesz naszą Polityka prywatności