Wprowadzone przez mk-admin

Informacje dla akcjonariuszy

Zarząd Spółki pod firmą Mueller Fabryka Świec Spółka Akcyjna z siedzibą w Grudziądzu (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu […]